Onderzoek

Wij voeren voor diverse instanties en bedrijven onderzoek uit op gebied van externe veiligheid, industriële veiligheid en arbeidsveiligheid.

Voorbeelden van onderzoek zijn:

  • Onderzoek naar de invulling van aandachtsgebieden. Zie onder andere de rapporten "maatregelen binnen aandachtsgebied hogedruk aardgastransportleidingen" [1] en "maatregelen binnen brand- en explosieaandachtsgebieden" [2].
  • Onderzoek naar en berekenen van de aandachtsgebieden van alle BRZO-bedrijven in Nederland. Dit deden we samen met Witteveen+Bos in opdracht van het ministerie van I&W. Deze opdracht liep tot en met 2019. Daarna hebben we ook de aandachtsgebieden van alle overige Bevi-bedrijven berekend.
  • Ondersteuning van het RIVM bij het opstellen van het Handboek Omgevingsveiligheid. AVIV zorgt voor de invulling van het onderdeel 'aandachtsgebieden'.
  • Onderzoek in opdracht van het ministerie van I&M (In samenwerking met de adviesbureaus Antea, Arcadis en RHDHV) naar de werking van het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid in de praktijk. Dit onderzoek was van 2016 tot begin 2018. 
  • Onderzoek in opdracht van het ministerie van I&M naar de invulling van het schillenmodel: "Hoe een ruimtelijk schillenmodel de omgevingsveiligheid inzichtelijker maakt". Dit onderzoek hebben we in 2015 uitgevoerd.
  • Onderzoek naar alternatieven voor het groepsrisico. Dit onderzoek hebben wij in opdracht van het RIVM in 2014 uitgevoerd. Naar aanleiding van dit onderzoek hebben wij een essay hierover geschreven.
  • Onderzoek naar de kwaliteit van externe veiligheid in het ruimtelijk planproces. Dit onderzoek is in opdracht van het RIVE (RIJK, IPO, VNG, NVBR) in 2011 uitgevoerd.
  • Interne veiligheidsanalyse van de risico's op het gebied van arbeidsveiligheid en procesveiligheid van biogasinstallaties in opdracht van het RIVM (2014).
  • Interne veiligheidsanalyse van de risico's op het gebied van arbeidsveiligheid van schaliegaswinning in opdracht van het RIVM (2015).

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl