Risicoanalyses

Omgevingsveiligheid
Als kennisinstituut hebben wij aan de basis gestaan van het stappenplan waarmee aandachtsgebieden (brand, explosie en gifwolk) bepaald worden. Wij kunnen alle aandachtsgebieden van risicobronnen bepalen en berekenen en adviseren over de betekenis en consequenties daarvan.

Externe veiligheid
Wij kunnen voor u de externe veiligheidsrisico's (plaatsgebonden risico en groepsrisico) en aandachtsgebieden berekenen met een kwantitatieve risicoanalyse. Hiervoor gebruiken wij de wettelijk voorgeschreven rekenmodellen.

  • Voor inrichtingen en overige leidingen SAFETI-NL
  • Voor transportroutes weg, spoor en water RBM II
  • Voor aardgastransportleidingen CAROLA
De programma's RBMII en CAROLA zullen waarschijnljk vanaf 2025 worden vervangen door SAFETI-NL.

Milieurisico's van inrichtingen
Met het programma Proteus berekenen wij de milieurisico's van inrichtingen.

Windturbines
Wij berekenen ook de veiligheidsrisico's van windturbines voor de omgeving. Het gaat onder andere om het plaatsgebonden risico, individueel passentenrisico, maatschappelijk risico en cumulatieve (opgetelde) risico's van bestaande risicvolle activiteiten in de omgeving van windturbines.
 

 

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl