NedWerk

NedWerk bestaat uit de bureaus AT Osborne, Witteveen+Bos, AVIV, Bureau BUITEN, CE Delft, CGI, Het Groene Brein, KplusV, NewForesight, Panteia, TTE, Urhahn en VINU. Als  samenwerkingsverband willen wij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voorzien van innovatieve, haalbare adviezen en personele capaciteit waarmee het ministerie opgaven als de klimaatcrisis, de energiecrisis, toenemende waterschaarste en bodemdaling aan kan gaan. Met dit aanbod kan het ministerie de impact van zijn beleid vergroten en zijn positie in de transitieopgaves versterken
 
Download de folder van ons consortium hier.
 
Wilt u meer weten over NedWerk of ons vragen om mee te denken met uw integrale opgave? Neem dan contact op met Reinoud Scheres (contact namens AVIV).

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl