GIS-analyses

AVIV maakt voor gemeenten en regionale overheidsdiensten diverse GIS-producten. Een goed voorbeeld hiervan is de groepsrisicokaart. Een kaart van een gemeente of regio met daarop de risicobronnen voor de externe veiligheid. Voor elke risicobron is informatie gegeven over (onder andere) het soort risicobron, welke gevaarlijke stoffen worden vervoerd of aanwezig zijn, het groepsrisico en het plaatsgebonden risico. Als kaartlagen zijn de invloedsgebieden opgenomen en andere relevante zones zoals de 200-meterzone voor transportroutes, de 100%-letaliteitszone, de veiligheidszone of het plasbrandaandachtsgebied. De inhoud van de groepsrisicokaart heeft een gedegen onderbouwing zodat altijd duidelijk is waarop de verkregen gegevens zijn gebaseerd.

Aan de hand van de gegeven zones is eenvoudig te zien bij welke omgevingsplannen welke risicobronnen betrokken zijn en of er voor de externe veiligheid aanvullende eisen nodig zullen zijn. Tevens is met de kaartlaag van de invloedsgebieden in één oogopslag duidelijk welk traject van de groepsrisicoverantwoording (licht, normaal of zwaar) ingezet gaat worden. Een beleidsvisie of bestuurlijk kader externe veiligheid is daarbij een wenselijk, of sterker, een noodzakelijk fundament voor de beleidsvoering. Zonder bestuurlijk kader heeft de groepsrisicoverantwoording namelijk geen inhoudelijk fundament. In de beleidsvisie komen bijvoorbeeld de volgende aspecten aan bod: wel of geen kwetsbare bestemmingen op korte afstand van een risicobron? Hoe wordt uitvoering gegeven aan de verantwoording groepsrisico? Wanneer is een standaard groepsrisicoverantwoording afdoende en wanneer is er extra aandacht nodig? Wilt u meer weten? Lees dan dan ook eens dit interessante artikel.

Bij de GIS-producten is er alle ruimte voor specifieke wensen of (regionale) voorkeuren. AVIV assisteert desgewenst bij de implementatie in de organisatie en/of het aanwezige softwarepakket.

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl