Disclaimer

AVIV B.V. streeft er naar (de inhoud van) deze website actueel en volledig te houden, maar kan dit niet garanderen. De gepresenteerde informatie dient ter indicatie. AVIV B.V. verzamelt, schikt en presenteert de informatie uiterst zorgvuldig. Omdat sommige informatie afkomstig is van derden, kan  echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Gebruik van de informatie is dan ook voor eigen rekening en risico. Behoudens in geval van opzet of grove schuld, aanvaardt  geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van (de inhoud van) deze website.

Deze website bevat links of verwijzingen naar websites van derden. Omdat  geen invloed heeft op (de inhoud van) die websites, kan  niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepresenteerde informatie op die externe websites.

Heeft u vragen over onze disclaimer neemt u dan gerust contact met ons op.

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl