Algemeen AVIV

AVIV is een adviesbureau en kennisinstituut dat is gespecialiseerd in (externe) veiligheidsvraagstukken. Het bedrijf is in 1978 opgericht.

AVIV levert, als onafhankelijk bureau, hoogwaardig onderzoek- en adviesdiensten op het gebied van externe en industriële veiligheid. Onze klanten uit de publieke en private sector gebruiken onze expertise die uiteenloopt van brede, verkennende onderzoeken tot specialistische bureaustudies. Technisch inhoudelijke kwaliteit speelt hierbij een centrale rol.


Onze kernactiviteit is het berekenen van de risico’s van gevaarlijke stoffen, zowel voor stationaire systemen (zoals opslagtanks en leidingen) als voor transportsystemen (zoals buisleidingen, schepen, treinen en tankwagens). Wij doen onderzoek naar en dragen oplossingen aan voor technische en beleidsmatige (externe) veiligheidsvraagstukken over het transport, de opslag, de bewerking en verwerking van gevaarlijke stoffen en windturbines in relatie tot de ruimtelijke omgeving. GIS-analyses maken daar ook deel van uit. We ontwikkelen lessen, geven cursussen en coachen, eenieder die er behoefte aan heeft, zodat hij of zij het onderwerp externe veiligheid goed onder de knie krijgt en kan toepassen in het eigen werk.

Wij leveren kwalitatief hoogwaardige producten af. Dit betekent dat wij onze beloftes nakomen en zo goed mogelijk werk leveren. Op voorhand geven wij duidelijk aan wat u van ons kan verwachten.

Wij houden van ons werk en worden gedreven door de inhoud en het leveren van kwaliteit. Dat is onze drijfveer en is dat altijd geweest.

 

Volg ons op LinkedIn

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl