Beleid

Rijk, provincies, gemeenten en veiligheidsregio's kunnen voor de externe veiligheid, en specifiek het groepsrisico, eigen beleid maken. Wij hebben veel ervaring met het ondersteunen van het proces van beleidsontwikkeling en het schrijven van het externe veiligheidsbeleid. Het externe veiligheidsbeleid verandert met de introductie van de Omgevingswet (2021) en wordt omgevingsveiligheidsbeleid. Wij zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van het nieuwe omgevingsveiligheidsbeleid en kunnen u hierdoor goed ondersteunen bij het opstellen van uw eigen gemeentelijke, regionale of provinciale omgevingsveiligheidsbeleid.

Beleid omgevingsveiligheid

  • Modernisering Omgevingsveiligheidsbeleid, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2014 - heden)
  • Maatregelen binnen aandachtsgebieden van hogedruk aardgastransportleidingen, Kennis en expertisecentrum externe veiligheid Gelderland (2019)
  • Omgevingsveiligheidsbeleid gemeente Zaanstad (2022 - heden)

 

Beleid externe veiligheid
  • Veiligheidsbeleid Chemelot (2010) in opdracht van de gemeente Sittard-Geleen. Deze visie is totstandgekomen in samenwerking met de Chemelot-site, de Provincie Limburg en de gemeenten Stein, Beek en Sittard-Geleen.
  • Beleid externe veiligheid van de gemeente Heerlen (2010)
  • Beleidsvisie externe veiligheid Heerhugowaard (2010)
  • Beleid externe veiligheid van de gemeente Vlaardingen (2012)
  • Beleid externe veiligheid van de gemeente Pijnacker-Nootdorp (2014)
  • Beleid externe veiligheid van de provincie Drenthe (2015)
 

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl