Interne veiligheidsanalyse biogas

Terug

2014 Jan Heitink, Bjorn van Holten

Samenvatting (stand 2013) van de arbeidsveiligheidsaspecten van installaties voor vergisting van biomassa. Biogas is brandbaar en toxisch. Naast arbeidsongevallen als beknelling en elektrocutie zijn brand, explosie en vergiftiging typerende arbeidsveiligheidsrisico's voor zowel werkenden aan of in de nabijheid van vergistingsinstallaties  als voor hulpverleners. Het risicobewustzijn van de exploitanten van vergistingsinstallaties loopt sterk uiteen, afhankelijk van de mate van professionalisering  en de eigen incidenthistorie. Een indicatieve schatting van het aantal gewonden per 100000 werkenden per jaar wijst niet op een sterk van de industrie afwijkend beeld. 

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl