Een begrijpelijk zicht op veiligheid en risicobeheersing

Terug

2015 Robert Geerts, Jan Heitink, Reinoud Scheres, Dirk Jan de Boer

Wij laten met dit essay zien dat andere informatie voorhanden is die navolgbare afwegingen en besluiten mogelijk maakt. Met deze informatie kan vooraf ruimtelijk worden weergegeven wanneer afwegingen om de veiligheid te verhogen er echt toe doen en wanneer nauwelijks. Dit gebeurt door schillen (contouren of cirkels rond) rond de risicobron weer te geven. Elke schil hangt samen met een bepaald type ongeluk dat zou kunnen plaatsvinden. Binnen de schil zijn bepaalde schadelijke effecten mogelijk. Aan de buitenrand van de betreffende schil zijn die effecten zo goed als afwezig of niet meer bepalend voor het gevolgen of -beeld van het beschouwde ongeluk. De risicoafweging wordt hierdoor een stuk inzichtelijker. Hoewel de buitenste risicoschil veruit het grootste aantal hectares omvat -en doorgaans het meeste aantal personen daarbinnen- is de bijdrage van deze schil aan het risico van een ramp erg klein.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl