Vaste afstanden plaatsgebonden risico PR 10-6 waterstoftankstations

Terug

2022 Ton op den Dries + Leonie Mentink

In dit onderzoek zijn de plaatsgebonden risicocontouren 10-6 van waterstoftankstations in kaart gebracht. Hierbij zijn de verschillende onderdelen van een waterstoftankstation die relevant zijn voor externe veiligheid nader onderzocht op risicobijdrage. De externe veiligheidsafstanden (plaatsgebonden risico 10-6) zijn in de vorm van een matrixtabel weergegeven.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl