Stoffenlijst S3B editie 1999

Terug

AVIV

Voor het berekenen van de risico's van transportroutes moeten de stoffen worden ingedeeld in groepen. Dit gebeurt op grond van de klasse-indeling van het ADR. Het S3B-stoffenbestand (inclusief de bijlage met begrippen en afkortingen) bevat records met een uniek VN nummer, de Gevi code, in RCL-WEG de S3 stofcategorie en de stofnaam. Dit alles conform Methodiek II.
 

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl