Effectberekening op- en overslag Mierenzuur

Terug

2021 Arjen Schulenberg en Jan Heitink

Mierenzuur oplossingen met meer dan 10 gewichtsprocent zuur zijn geclassificeerd als corrosief voor huid (H314). Oplossingen met 2-10 gewichtsprocent zuur als irriterend voor huid en ogen (H315, H319). In procedure is een voorstel om voor mierenzuur ook de classificatie H331, acuut toxisch voor inademing categorie 3 toe te voegen. Dit gaat ook gelden voor oplossingen met
meer dan 85% mierenzuur.

Als meer dan 1000 liter van een acuut toxische stof in een insluitsysteem aanwezig is, valt een bedrijf daarmee onder het Besluit Externe veiligheid Inrichtingen. Bij in werking treden van de Omgevingswet valt de activiteit onder het Besluit kwaliteit Leefomgeving Bijlage VII E.4 en/of E.12. Dit betekent dat de externe veiligheid moet worden meegewogen bij vergunningverlening en ruimtelijke ordening.

Installaties voor opslag en verlading van mierenzuuroplossingen < 85 gewichtsprocent mierenzuur leiden bij een gangbare uitvoering niet tot een risico voor de externe veiligheid. Een kwantitatieve risicoberekening is in dat geval niet noodzakelijk. Een verwijzing naar deze notitie volstaat. Wanneer mierenzuuroplossingen >85% of zuiver mierenzuur worden overgeslagen en/of de vloeistof bij lekkages niet wordt opgevangen is wel sprake van een mogelijk risico voor de externe veiligheid. Naast de toxiciteit voor inademing gaat de brandbaarheid van de damp een rol spelen. In dat geval dient een kwantitatieve risicoanalyse te worden uitgevoerd.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl