Maatwerk aandachtsgebieden Chemelot

Terug

2021 Reinoud Scheres

Voor het afwegen van maatregelen in aandachtsgebieden van Chemelot zijn de effecten van ongevallen met gevaarlijke stoffen nader geanalyseerd. Hierbij is, aanvullend op de werkwijze voor het bepalen van aandachtsgebieden, rekening gehouden met locatiespecifieke eigenschappen, risico-reducerende factoren in en nabij Chemelot en een bestuurlijk verantwoorde kans. De uitkomsten van deze aanvullende analyses zijn maatwerk aandachtsgebieden genoemd. Dit rapport beschrijft hoe deze maatwerk aandachtsgebieden zijn bepaald en hoe deze kunnen worden toegepast.

Het document is opgenomen in de maatregelenwiki van het RIVM.

 

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl