Interne veiligheidsanalyse vervoersgebonden inrichtingen

Terug

2014 Jan Heitink, Bjorn van Holten

Samenvatting (stand 2013) van de arbeidsveiligheidsaspecten van de behandeling van containers. Het merendeel van de arbeidsongevallen bij de behandeling van containers bestaat uit vallen en uitglijden (o.a. val van hoogte, verdrinking) en geraakt worden door een bewegend of vallend object (o.a. twistlock, sjorstang, container, voertuig). Het aantal arbomeldingen van ziekenhuisopnames en doden per 100000 werkenden laat zien dat de vervoerssector met de bouwnijverheid tot de sectoren behoort met een relatief hoog aandeel ongevallen met letsel en verzuim. Op alle arbeidshygiënische aangrijpingspunten zijn er dan ook initiatieven om de arbeidsveiligheid verder te verbeteren.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl