Het adviseringsproces bij de verantwoording van het groepsrisico

Terug

2011 Robert Geerts, Jan Heitink

De relatie tussen de Veiligheidsregio als adviseur en de gemeentelijke afdeling Wro/Wabo als geadviseerde partij of “klant” is geboren met een handicap. Een adviseur met een eigen doelstelling en missie, heeft een probleem als hij andere partijen adviseert, die zijn missie niet kunnen delen; ook al zouden zij die kunnen begrijpen of zelfs willen respecteren. Dit is de handicap die de wetgever van de externe veiligheid heeft meegegeven aan de gearrangeerde adviesrelatie tussen de Veiligheidsregio in zijn rol als adviseur en het bevoegd gezag als adviesvrager.

Dit rapport is het resultaat van een pilotstudie naar het adviseringsproces van de veiligheidsregio bij de verantwoording van het groepsrisico.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl