Gebiedsgericht beoordelingskader Seveso

Terug

2024 Reinoud Scheres + Leonie Mentink

We hebben een beoordelingskader uitgewerkt voor een gebiedsgerichte risicobenadering voor ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van Seveso-inrichtingen in Vlaanderen.

De Vlaamse overheid wil aan Seveso-inrichtingen en ruimtelijke ontwikkelingen in de nabijheid van Seveso-inrichtingen duidelijkheid en voorspelbaarheid bieden over de ontwikkelingsmogelijkheden (of de beperkingen hierop) die een verhoging van het veiligheidsrisico inhouden en tegelijkertijd rekening houden met de noodzaak om voldoende veiligheidsafstand te laten bestaan tussen beide.

Voor de ruimtelijke ordening rondom Seveso-inrichtingen bestaat er momenteel geen bruikbaar hashtagbeoordelingskader. Het doel is om door voorwaarden te verbinden aan de ruimtelijke planning het risico op overlijdens als rechtstreeks gevolg van een zwaar ongeval te beheersen.

Het voorstel:
Met zones rondom Seveso-inrichtingen kan op eenvoudige wijze ruimtelijk inzichtelijk worden gemaakt waar bepaalde activiteiten meer of minder compatibel zijn met de risico’s van die Seveso-inrichtingen. Binnen de verschillende zones gelden voorwaarden voor de ruimtelijke ordening, zodat de gevolgen van zware ongevallen beheerst kunnen worden. Dit beoordelingskader geldt voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in de buurt van de Seveso-inrichtingen.

Het beoordelingskader is vertaald in een hashtagbeoordelingsmatrix dat bestaat uit een zonering waarbinnen, op basis van aanwezige personen en kwetsbaarheid van mensen en functies, grenzen en voorwaarden worden gesteld. De zonering werd opgemaakt op basis van de IRC’s (PR 10-5/jaar tot en met PR 10-9/jaar) van de Seveso-inrichtingen. De kwetsbaarheidsniveaus zijn zo ontworpen dat strengere beperkingen kunnen worden opgelegd naarmate de voorgestelde ontwikkeling kwetsbaarder wordt.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl