Effectberekening op- en overslag Salpeterzuur

Terug

2021 Arjen Schulenberg en Jan Heitink

Salpeterzuur oplossingen < 70 gewichtsprocent salpeterzuur zijn geclassificeerd als H331, acuut toxisch voor inademing categorie 3.

Als meer dan 1000 liter van een acuut toxische stof in een insluitsysteem aanwezig is, valt een bedrijf daarmee onder het Besluit Externe veiligheid Inrichtingen. Bij in werking treden van de Omgevingswet valt de activiteit onder het Besluit kwaliteit Leefomgeving Bijlage VII E.4 en/of E.12. Dit betekent dat de externe veiligheid moet worden meegewogen bij vergunningverlening en ruimtelijke ordening.

Installaties voor opslag en verlading van salpeterzuuroplossingen < 70 gewichtsprocent salpeterzuur leiden bij een gangbare uitvoering niet tot een risico voor de externe veiligheid. Een kwantitatieve risicoberekening is in dat geval niet noodzakelijk. Een verwijzing naar deze notitie volstaat. Wanneer salpeterzuuroplossingen >70% worden overgeslagen en/of de vloeistof
bij lekkages niet wordt opgevangen is wel sprake van een mogelijk risico voor de externe veiligheid. In dat geval dient een risicoanalyse te worden uitgevoerd.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl