Waarop berust de risicozonering van LPG-tankstations?

Terug

2006 Robert Geerts

In dit artikel wordt uitgelegd waarop de risicoafstanden van 45 meter en 110 meter berusten bij LPG-tankstations. Het zijn minimaal aan te houden, maar geen veilige, afstanden te noemen.

Tijdschrift Externe Veiligheid jaargang 3 nr. 1 maart 2006, ir R. Geerts.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl