Voorlichting over risico's 'Gelukkig komen rampen in onze regio weinig voor'

Terug

2002 Robert Geerts, Judith Mulder

'Publieksvoorlichting over risico’s is het stiefkind van gemeentelijke communicatie. De wet geeft duidelijk aan waarover de voorlichting moet gaan: er zijn concrete kaders, en de gemeenten zijn verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitwerking. Toch laten de meeste gemeenten het afweten.' Tekst[blad] nummer 3 september 2002.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl