Groepsrisico ruimt veld voor schillenmodel

Terug

2016 Reinoud Scheres

De komst van de Omgevingswet heeft consequenties voor het veiligheidsbeleid. Eén van de belangrijkste veranderingen is het op een zijspoor zetten van het groepsrisico (de F,n curve) bij ruimtelijke besluiten. Naast de groepsrisicografiek krijgt het ‘schillenmodel’ een plek in het nieuwe Omgevingsveiligheidsbeleid. Het nieuwe instrument maakt risicobeheersing voor ruimtelijke ontwikkelingen voor alle betrokkenen inzichtelijk.

Het schillenmodel geeft het ‘kleine kans, groot gevolg’-risico weer, met op een kaart ruimtelijk weergegeven schillen rond de risicobron. Op deze manier hebben de betrokkenen vooraf al het inzicht in de gevolgen van een bepaald gebruik van de ruimte binnen een schil voor het risico dat mensen lopen. Bestuurders en besluitvoorbereiders hebben dus geen technische opleiding nodig om te begrijpen wat het risico is en hoe dit ruimtelijk doorwerkt.

Dit artikel is gepubliceerd in het tijdschrift Milieu van de VVM (februari 2016, nr. 1).

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl