Ruimtelijke ordening en externe veiligheid: Together we stand, divided we fall

Terug

2011 Reinoud Scheres

Dit artikel was bedoeld om de deelnemers van het symposium “Risico’s van rampen en ruimtelijke ordening” (Utrecht 23 mei 2011) in kort bestek de notie mee te geven dat ruimtelijke ordening en externe veiligheid twee verschillende thema’s zijn die echter veel met elkaar te maken hebben en ook veel invloed op elkaar uitoefenen. Externe veiligheid is een ruimtelijk vraagstuk waarover in het ruimtelijk planproces regie moet worden gevoerd.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl