Lering en inzichten uit het KBA rondetafelgesprek

Terug

2005 Robert Geerts

Het verslag van het rondetafelgesprek over de kosten-baten analyse (KBA) externe veiligheid (EV) doet een levendige discussie vermoeden die de gemoederen aan tafel niet onberoerd heeft gelaten......Reden om eens na te gaan wat we (op)nieuw geleerd hebben over de bruikbaarheid en het nut van een KBA voor besluiten over risicobeheersing. "Tijdschrift Externe Veiligheid jaargang 2 nr. 1 februari 2005, ir R. Geerts.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl