Hoe kun je de risicoafweging uitleggen bij de onderbouwing van het ruimtelijk besluit?

Terug

2017 Jan Heitink en Reinoud Scheres

Stedenbouwkundigen en ruimtelijke ordenaars zouden passende kennis moeten hebben hoe en tot hoever branden, giftige gaswolken en explosies een uitwerking hebben op de bebouwde omgeving. Ook gemeenteraadsleden, wethouders en de burgemeester zouden die kennis moeten hebben wanneer je verantwoordelijkheid neemt voor besluiten over ruimtelijke planontwikkelingen, dan zal je tenminste concreet moeten begrijpen hoe de gemaakte keuze berust op een risicoafweging. Je zult immers moeten kunnen uitleggen aan de bevolking hoe hun veiligheidsbelang door jou is meegewogen; in je stedenbouwkundig plan en in je besluit het plan mogelijk te maken. Retorische gemeenplaatsen dragen niet bij aan die uitleg. Zij versterken het vertrouwen in de waarachtigheid van je argumenten niet, integendeel. Dit artikel legt laagdrempelig uit aan genoemde doelgroepen hoe een bepaalde keuze voor een specifiek ruimtelijk gebruik samenhangt met een specifieke keuze voor de acceptatie van veiligheidsrisico’s.

Dit artikel is verschenen in het vakblad Ruimtelijke veiligheid en risicobeleid, 2017. jrg 8, nr. 25.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl