Het groepsrisico: hoe bruikbaar is deze risicomaat?

Terug

2006 Robert Geerts

Het groepsrisico moet worden verantwoord. Dat is neergelegd in het Besluit externe veiligheid inrichtingenen de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen. Sindsdien valt regelmatig te lezen dat hetgroepsrisico een abstract begrip is." Tijdschrift Externe Veiligheid jaargang 3 nr. 2 juni 2006, ir R. Geerts.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl