Externe veiligheid en ruimtelijke ordening niet zonder risico! (Deel 2)

Terug

2010 Robert Geerts, Pieter Anne Faber

In dit tweede deel van onze bijdrage gaan we in op de nieuwe regelgeving inzake buisleidingen, een aantal recente wijzigingen van het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) en wat specifieke aandachtspunten rond het begrip 'invloedsgebied' bij de beoordeling van het groepsrisico.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl