Externe veiligheid en ruimtelijke ordening niet zonder risico! (Deel 1)

Terug

2009 Robert Geerts, Pieter Anne Faber

In een tweedelige bijdrage wordt een aantal recente ontwikkelingen in regelgeving en jurisprudentie op het gebied van externe veiligheid besproken. In dit eerste deel wordt ingegaan op de basisfilosofie en de basisbegrippen van de externe veiligheid. Vervolgens worden het nieuwe Besluit transportroutes externe veiligheid (Btev) en het Basisnet besproken. In het tweede deel zal worden ingegaan op de nieuwe regelgeving inzake buisleidingen, de recente wijzigingen van het Bevi en het Revi en specifieke aandachtspunten rond het begrip 'invloedsgebied' bij de beoordeling van het groepsrisico.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl