Denken in schillen, doen in omgevingsplanning!

Terug

2015 Jan Heitink en Robert Geerts

Het schillenmodel lijkt op brede steun onder betrokkenen te kunnen rekenen. Maar hier past alvast een eerste waarschuwing! Hoe breder het concept wordt omarmd, des te meer verschillende duidingen het in zich verenigt. Oppervlakkig beschouwd lijken de betrokkenen elkaar in het concept te vinden, maar in de praktijk blijkt dan na verloop van tijd dat iedereen er met zijn eigen interpretatie vandoor gaat. Het is van belang bij deze ontwikkeling de vinger aan de pols te houden. Zeker wanneer schillen in het besluit kwaliteit leefomgeving in instructieregels voor het bevoegd gezag worden vertaald, zoals de bedoeling is. Alert zijn op betekenisverschuivingen is het devies. In dit artikel alvast een kleine illustratie.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl