Bijna niet te geloven! De ministeriële uitleg van het gaswinningbesluit

Terug

2014 Robert Geerts

Het ministerie van EZ geeft in een brochure uitleg over het gaswinningbesluit begin 2014. De brochure laat aan toegankelijkheid en duidelijkheid weinig te wensen over. Professioneel communicatief vakwerk, maar het is de inhoud die niet deugt. Er staan namelijk essentiële onwaarheden in. Het ministerie verliest daarom zijn geloofwaardigheid met de gegeven uitleg van het gaswinningbesluit.
Van terugwinnen van het verloren vertrouwen, wat de minister zegt te willen, is dan ook helaas weinig te verwachten. Dit wordt nog versterkt doordat de waar-achtigheid in het geding is door de wijze waarop het ministerie regie voert over het versterkingspakket. Elke organisatieleiding moet zich hoeden voor het gevaar van zijn blinde vlekken. Dat kan door tegenspraak te institutionaliseren binnen de eigen organisatie. Bij het ministerie, dat de economische zaken van de Neder-landse samenleving primair heeft te dienen, lijkt die tegenspraak niet te werken nu het er op aankomt tegelijk ook daadwerkelijk de veiligheid te dienen.

Lees het volledige document

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl