Bebouwing rond transportroutes in kaart gebracht

Terug

2006 Robin Wevers

Over wegen, water en spoor vindt transport van goederen plaats. Een deel daarvan van valt onder de noemer gevaarlijke stoffen. AVIV, adviseurs voor externe veiligheid, heeft in opdracht van het Ministerie van verkeer en waterstaat een analyse uitgevoerd naar de aanwezigheid van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten in de nabije omgeving van transportroutes over weg, water en spoor." GISMagazine nr. september 2006-6.

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl