Software ontwikkeling

RBM II

Het programma RBM II voorziet in de behoefte aan een gestandaardiseerde rekenmethodiek voor het berekenen van de risico's van vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, het spoor en het water. RBM II is door AVIV in opdracht van het ministerie Verkeer en Waterstaat ontwikkeld en is verkrijgbaar voor alle belanghebbenden in het veld. Voor meer informatie over RBM II kunt u naar deze website.

RBM II is een verdere ontwikkeling van IPORBM. De doelstelling van IPORBM, een risicoberekenings-methodiek die de mogelijkheid heeft om relatief snel en met een beperkte set invoergegevens het risiconiveau langs een route te berekenen, is in RBM II gehandhaafd. RBM II is in een groot aantal situaties toepasbaar. Desalniettemin kan soms maatwerk nodig zijn.

Heeft u nog vragen? Stel ze via info@aviv.nl


 

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl