Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS)

Terug

De cursussen over het Register Risicosituaties Gevaarlijke Stoffen (RRGS) gaan voornamelijk over het correct invullen van het RRGS. De cursus kan op maat worden gemaakt afhankelijk van de wensen van de betreffende organisatie. Hierbij kunnen de volgende aspecten aan de orde komen:

  • Welke bedrijven moeten worden ingevoerd in het RRGS
  • Hoe moeten de gegevens in het RRGS worden ingevoerd
  • Waar kan de juiste informatie over de risico's van de inrichtingen worden gevonden
  • Welke risico-informatie moet waar worden ingevoerd in het RRGS

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl