Externe veiligheid / omgevingsveiligheid / aandachtsgebieden

Terug

Afhankelijk van de wensen van de organisatie kunnen de cursussen over externe veiligheid uit verschillende onderdelen bestaan, zoals:

  • Omgevingsveiligheid in de Omgevingswet
  • Aandachtsgebieden en bouwvoorschriftengebieden
  • Het externe veiligheidsbeleid en de bijhorende kernbegrippen
  • Wet- en regelgeving
  • Transport gevaarlijke stoffen en externe veiligheid
  • Risicovolle inrichtingen en externe veiligheid
  • Ruimtelijke ordening en externe veiligheid
  • Aspecten van een integrale aanpak externe veiligheid
  • Casussen met op maat gemaakte of bestaande praktijkvraagstukken
Alle cursussen over omgevingsveiligheid kunnen worden aangeboden conform het kwaliteitskeurmerk 'eindtermen SUEVA'.

Wilt u meer informatie over onze cursussen neem dan gerust contact met ons op.

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl