Carola

Terug

Het gebruik van CAROLA oogt op het eerste gezicht eenvoudig. Na het kalibreren van de topografische ondergrond en het bepalen van het interessegebied kan het leidingbestand worden aangevraagd bij de leidingbeheerder. Na het inlezen van het leidingbestand resteert enkel nog de invoer van de populatie.

Gebruik kan worden gemaakt van populatiebestanden (BAG populatieservice) of er kunnen handmatig polygonen ingetekend worden. Maar hoeveel invloed heeft de keuze voor het populatiebestand of het intekenen van polygonen op het rekenresultaat? Welke instellingen van de parameterwaarden van de populatie hebben (nog) wezenlijke invloed op het resultaat? Is in de automatisch uit te draaien rapportage de juiste kilometer leiding beschouwd? Oftewel heeft de kilometer leiding met het hoogste groepsrisico wel betrekking op het interessegebied?

Weet u het antwoord op één of meerdere van bovenstaande vragen niet? Dan is wellicht een cursus CAROLA van meerwaarde voor u als gebruiker of als u het rekenresultaat moet controleren. De inhoud en de diepgang worden afgestemd op de wensen en/of behoeften van u en uw collega’s. Nieuwsgierig geworden? Neemt hier contact met ons op.

Piet Heinstraat 12

7511 JE Enschede

053 2097 200

info@aviv.nl

www.aviv.nl